Quay bằng điện thoại.

Edit video bằng các phần mềm Adobe Premiere và Adobe After Effect.

Clip để spa chạy quảng cáo nên thời lượng clip ngắn và ghép nhạc có bản quyền.