Soạn nội dung và thiết kế các slide Những điều thú vị về giấc ngủ bằng phần mềm Adobe Photoshop.

Dựng clip bằng phần mềm Adobe Premiere.

Clip cho spa chạy quảng cáo tăng tương tác nên chèn nhạc có bản quyền.