Quay bằng điện thoại, có sử dụng tripod 1m để cố định điện thoại.

Edit video bằng các phần mềm Adobe Premiere và Adobe After Effect.

Clip để spa chạy quảng cáo nên thời lượng clip ngắn và ghép nhạc có bản quyền.