Edit video bằng các phần mềm Adobe Premiere và Adobe After Effect.

Clip để spa chạy quảng cáo nên thời lượng clip ngắn và ghép nhạc có bản quyền.